Aleksandra Tišme 7, Novi Sad
Telefoni 021/6339-812 - 021/6339-814


Usluge Bolnice Vita


Bolnica nudi različite nivoe lečenja i druge specijalizovane usluge za pacijente sa problemima narkomanije, zloupotrebe lekova, alkoholizma i patološkog kockanja, kao i efikasne metode za one koji žele da se odviknu od pušenja:
Vrste usluga koje pružamo našim korisnicima su:

NARKOMANIJA

Bezbolna detoksikacija organizma - u uslovima intezivne nege, dnevne bolnice ili ambulante
Produženi bolnički boravak- stabilizacija u kontrolisanim terapijskim uslovima
Grupna i individualna psihoterapijska podrška
• Ambulantni pregledi i konsultacije
• Antagonist opijata (Nalorex) sa produženim dejstvom
Buprenorfin (Subotex) program održavanja stabilnog stanja
• Porodična terapija
• Dijagnostika zavisnosti
Urinsko testiranja na prisustvo PAS
Besplatno savetovanje i konsultacije

 

ALKOHOLIZAM

Detoksikacija organizma i psihofizička stabilizacija u kontrolisanim stacionarnim uslovima
Grupna i individualna psihoterapijska podrška
• Ambulantni tretman i konsultacije
Blokator alkohola (Esperal) sa produženim dejstvom
Campral program
• Porodična terapija
• Dijagnostika zavisnosti
• Testiranje na prisustvo alkohola
Besplatno savetovanje i konsultacije


PATOLOŠKO KOCKANJE

Stabilizacija pacijenta kroz intezivan psihoterapijski rad u uslovima stacionara ili dnevne bolnice
Porodična terapija, učešće saradnika u lečenju
• Individualni i grupni terapijski rad
• Dijagnostika zavisnosti
Besplatno savetovanje i konsultacije


ODVIKAVANJE OD PUŠENJA

Petodnevni intezivan program odvikavanja od pušenja
• Savetovalište
• Ambulantni tretman i konsultacije

 

 
Formular za besplatnu konsultaciju
Popunite formular, pošaljite, odgovorićemo za 24h
Ime i prezime:
Email:
Telefon:
Vrsta problema:
Obavezno polje
Upisati koliko je 2 + 2 =?
Pitanja: