Aleksandra Tišme 7, Novi Sad
Telefoni 021/6339-812 - 021/6339-814


Zavisnost od kocke

Kockanje samo po sebi nije društveni poremećaj, nego to postaje onda kad prestane da bude igra i nametne se kao stalni obrazac ponašanja ljudi, zbog čega izaziva brojne i često ozbiljne probleme.

Definicija patološkog kockanja
Kad igrač nije u mogućnosti da kontroliše svoj nagon za kockenjem, a izvođenjem tog čina šteti sebi i drugima, govorimo o tzv. patološkom kockanju koje prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti jedna od 6 kategorija poremećaja kontrole impulsa.

Prema američkoj klasifikaciji mentalnih bolesti (DSM-IV), patološko kockanje se razlikuje od ostalih poremećaja impulsa, raspoloženja ili mišljenja. Da bi bilo nezavisno od ostalih sličnih poremećaja, osoba koja je obolela od patološkog kockanje mora imati 5 ili više simtoma ili znakova ove bolesti:

1. Preokupiranost. Osoba često misli o kockanju, bez obzira na to da li se radi o prošlom, budućem ili zamišljenom kockanju.
2. Tolerancija (Podnošenje). Kao i sa tolerancijom na psihoaktivne supstance, osoba pravi sve veće ili sve češće uloge kako bi doživela isto “uzbuđenje”.
3. Povlačenje, Odustajanje. Osećaj uznemirenosti ili razdražljivosti povezan sa pokušajima da se prekine ili smanji kockanje.
4. Bežanje od problema. Osoba se kocka da popravi raspoloženje ili pobegne od problema.
5. Navaljivanje. Osoba pokušava da povratki gubitke na kocki sa još više kockanja.
6. Laganje. Osoba pokušava da prikrije razmere svog kockanja laganjem porodice, prijatelja ili terapeuta.
7. Gubitak kontrole. Osoba bezuspešno pokušava da smanji kockanje.
8. Nelegalne radnje. Osoba krši zakon sa ciljem da dođe do novca potrebnog za kockanje ili povrati novac izgubljen na kocki. Ovo može uključivati dela krađe, pronevere, prevare ili falsifikovanja.
9. Rizikovanje odnosa sa značajnim ljudima. Osoba nastavlja sa kockanjem uprkos riziku da izgubi partnera, posao, ili drugu značajnu priliku.
10. Plaćanje kaucije. Osoba se okreće porodici, prijateljima, ili trećoj osobi za finansijsku pomoć za otplaćivanje dugova nastalih kockanjem.

 

 


 
Formular za besplatnu konsultaciju
Popunite formular, pošaljite, odgovorićemo za 24h
Ime i prezime:
Email:
Telefon:
Vrsta problema:
Obavezno polje
Upisati koliko je 2 + 2 =?
Pitanja: