Aleksandra Tišme 7, Novi Sad
Telefoni 021/6339-812 - 021/6339-814


Programi Bolnice Vita - lečenje narkomanije, alkoholizma, kocke

 

GODIŠNJI PROGRAM LEČENJA
Najefikasniji program lečenja ustanove koji u potpunosti prati sve zakonitosti oporavka od bolesti zavisnosti. Više od 70% pacijenata koji su prošli ovaj nivo lečenja, pored stabilne apstinencije nalazi se na putu održivog povratka u normalan život ili su taj proces završili i mogu sa ponosom da kažu da su pobedili zavisnost.

I mesec lečenja

Stacionarno lečenje - preporuka

BOLNIČKA DETOKSIKACIJA - 7 dana
PRODUŽNI BOLNIČKI BORAVAK – 14 do 21 dan


- opcija - Dnevnobolnički tretman
DNEVNOBOLNIČKA DETOKSIKACIJA - 7 dana
PRODUŽNI DNEVNOBOLNIČKI PROGRAM – 14- 21 dan

II mesec lečenja

DNEVNA BOLNICA - PORODIČNA TERAPIJA (svakodnevni dolazak pacijenta u bolnicu sa saradnicima u lečenju od ponedeljka do petka u trajanju od nekoliko sati)

III mesec i dalje…
GRUPNA TERAPIJA - dolazak 1 puta nedeljno na grupni terapijski razgovor i lekarski pregled


INDIVIDUALNI PROGRAM LEČENJA - Narkomanija

I mesec lečenja
opcija 1 – preporuka
BOLNIČKA DETOKSIKACIJA - 7 dana
DEPO INJEKCIJA NALOREXA – 4 nedelje
INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PROGRAM - 3 nedelje ( dolazak 3 puta nedeljno na individualni terapijski raygovor i lekarski pregled)


opcija 2
DNEVNOBOLNIČA DETOKSIKACIJA – 7 dana
DEPO INJEKCIJA NALOREXA – 4 nedelje
INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PROGRAM - 3 nedelje ( dolazak 3 puta nedeljno na individualni terapijski razgovor i lekarski pregled)


II mesec lečenja

DEPO INJEKCIJA NALOREXA – 4 nedelje
INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PROGRAM - 4 nedelje- a ( dolazak 2 puta nedeljno na individualni terapijski razgovor i lekarski pregled )


III mesec lečenja
DEPO INJEKCIJA NALOREXA – 4 nedelje
INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PROGRAM - 4 nedelje ( dolazak 1 puta nedeljno na individualni/ grupni terapijski razgovor i lekarski pregled)


IV mesec i dalje…

INDIVIDUALNI/ GRUPNI TERAPIJSKI PROGRAM – ( dolazak 1 puta nedeljno na individualni/ grupni terapijski razgovor i lekarski pregled)

INDIVIDUALNI PROGRAM LEČENJA – Alkoholizam

I mesec

BOLNIČKA DETOKSIKACIJA I STABILIZACIJA 14 dana -
PSIHOTERAPIJSKI PROGRAM / LEKARSKE KONTROLE 2 nedelje-
(3 puta nedeljno, ambulantno)

 

II mesec

PSIHOTERAPIJSKI PROGRAM / LEKARSKE KONTROLE- dolazak 2 puta nedeljno, ambulantno

III mesec i dalje...

PSIHOTERAPIJSKI PROGRAM / LEKARSKE KONTROLE- dolazak 1 put nedeljno, ambulantno


AMBULANTI PROGRAM LEČENJA - Narkomanija

DETOKSIKACIJA i STABILIZACIJA - (prvih 7 dana dnevnobolnička detoksikacija, nakon toga 8 dana ambulantna stabilizacija) - 15 dana

PRODUŽENI AMBULANTNI PROGRAM – lekarske kontrole,

GODIŠNJI PROGRAM LEČENJA- PATOLOŠKOG KOCKANJA


I mesec lečenja

DNEVNA BOLNICA - PORODIČNA TERAPIJA (svakodnevni dolazak pacijenta u bolnicu sa saradnicima u lečenju od ponedeljka do petka u trajanju od nekoliko sati)

Napomena: za određeni broj pacijenata koji imaju izraženije simptome bolesti (žudnja, nemogućnost uspostavljanja apstinencije u ambulantnim uslovima, nedostatak kontrole porodice,…), ili su udaljeni mestom stanovanja od bolnice za preporuku je da se lečenje započne u stacionarnim uslovima 14- 21 dan

II mesec i dalje...

PRODUŽENI PROGRAM LEČENJA – GRUPNA TERAPIJA - dolazak 1 puta nedeljno na grupni terapijski razgovor


INDIVIDUALNI PROGRAM LEČENJA – patološko kockanje

I mesec lečenja

INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PROGRAM - (u prve tri nedelje dolazak 3 puta nedeljno na individualni terapijski razgovor i lekarski pregled, u poslednjoj nedelji dolazak 2 puta nedeljno)

I I mesec lečenja

INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PROGRAM - (u prve tri nedelje dolazak 2 puta nedeljno na individualni terapijski razgovor i lekarski pregled, u poslednjoj nedelji dolazak 1 puta nedeljno)

I I I mesec lečenja dalje…

PRODUŽENI PROGRAM LEČENJA - dolazak 1 puta nedeljno na individualni ili grupni terapijski razgovor


 


 

 

BOLEST ZAVISNOSTI JE IZLEČIVA.
Brojne su predrasude vezane za bolest zavisnosti, od toga da to i nije bolest nego nečiji izbor, da lečenje nije ni potrebna, nego “prevaspitanje” i izolacija, do toga da je neizlečiva bolest.
I jedno i drugo mišljenje je pogrešno i štetno.
Zavisnost, tj adikcija jeste bolest i pacijentu je neophodna stručna lekarska pomoć. Pokušaji improvizacije i samolečenja u najvećem broju slučajeva završavaju recidivom i povratkom u bolest, na taj način se gubi dragoceno vreme, a posledice bivaju sve teže. Sa druge strane, svi imaju šansu da uspešno prevaziđu zavisnost uz ličnu odluku, podršku porodice i adekvatnu stručnu pomoć.
Lečenje jeste dugotrajan i zahtevan proces ali je pozitivan ishod izvestan ukoliko se pacijent i porodica pridržavaju strogih pravila i principa lečenja..

 
Formular za besplatnu konsultaciju
Popunite formular, pošaljite, odgovorićemo za 24h
Ime i prezime:
Email:
Telefon:
Vrsta problema:
Obavezno polje
Upisati koliko je 2 + 2 =?
Pitanja: