Aleksandra Tišme 7, Novi Sad
Telefoni 021/6339-812 - 021/6339-814


Program za odvikavanje od pušenja

 

“ Prestati pušiti je lako, uradio sam to sto puta“ (Mark Tven)

Dim cigarete koji se zavodljivo kovitla iznad glave zadovoljnog pušača bila je česta slika starih filmova i reklama unazad dugi niz godina. Međutim, pušenje cigareta je daleko više od modernog fenomena. Praksa pušenja duvana datira od pamtiveka. Jasno je, u samom duvanu postoji nešto što uzrokuje da pušači nastavljaju da puše i više nego što je to stvar imidža. To nešto je adiktivna snaga cigareta.
Udruženje hirurga Sjedinjenih Američkih Država je u svom izveštaju iz 1998. zaključilo sledeće:
• Cigarete i drugi oblici duvana su adiktivni.
• Nikotin je psihoaktivna supstanca koja uzrokuje zavisnost.
• Bihejvioralne i farmakološke karakteristike koje determinišu zavisnost od duvana su slične onima koje determinišu zavisnost kod takvih psihoaktivnih supstanci kao što su kokain i heroin.

Samo u Americi, svake godine od posledica pušenja umre oko 440 hiljada.

Samo u Beogradu se svakog dana popuši oko 20 miliona cigareta i baci oko šest tona opušaka – Beograd za cigarete dnevno potroši nešto preko milion, a Srbija preko pet miliona eura.

Još slikovitije, samo Beograđanke za cigarete godišnje izdvoje sumu približnu ceni izgradnje jednog mosta preko Dunava, dok muški deo populacije glavnog grada potroši dva do tri puta više. Zahvaljujući svemu tome, visoko se kotiramo na svetskim rang listama broja pušača: pre deset godina bili smo na devetom mestu, ali smo uspeli da dođemo do petog. Po broju pušača u Evropi pretiču nas samo Turska i Grčka, a žene beleže još bolji rejting – više od Jugoslovenki puše jedino Šveđanke.

Šteta koje pušenje proizvodi ljudskom organizmu je višestruka. Pušenje ne utiče samo na čovekovo zdravlje u celini, već je odgovorno i za nastanak velikog broja oboljenja i oštećuje gotovo svaki organ. Najčešća oboljenja u vezi sa pušenjem su: širok spektar kancerogenih oboljenja, srčanih oboljenja, infarkta, komplikacija u trudnoći, hronične opstruktivne pulmonalne bolesti (COPD), i mnogih drugih bolesti. Pušenje je povezano sa kancerima usta, pharynx, larynx, esophagus, stomaka, cervix, pankreasa, bubrega, urethra and bladder. Stopna smrtnosti od raka kod pušača je dva puta veća nego kod nepušača, a među teškim pušačima, ta stopa je i do četiri puta veća.

Cigarete su jedini potrošački proizvod koji ubija deo svojih korisnika koji ih upotrebljavaju na način nameren od strane proizvođača.
Ukupno, jedan od 2 pušača koji puše 20 cigareta dnevno od 18-te godine, dočekaće smrt prouzrokovanu od svoje navika u srednjim godinama.
Rizik po zdravlje direktno je povezan sa količinom popušenih cigareta i dužinom perioda upotrebe cigareta. Što više cigara pušač popuši dnevno,rizik je srazmerno veći. Dužina perioda pušenja je drastčno povezana sa rizikom - naime štetnije je pušiti 20 cigareta dnevno za 40 godina nego 40 cigareta dnevno za 20 godina.

Pušači koji prestanu sa pušenjem pre 35. godine, produžavaju svoj životni vek do blizu životnog veka nepušača.

Test nikotinske zavisnosti

Molimo Vas da zaokružite jedan odgovor za svako pitanje.

1. Koliko cigareta dnevno obično pušite?
a) 1 – 10     1 bod
b) 11 – 20     2 boda
c) 21 – 30     3 boda
d) 31 i više     0 bodova

2. Koji tip cigareta pušite ?
a) sa malom dozom nikotina (0.9 mg i manje)     1 bod
b) sa srednjom dozom nikotina (1.0 – 1.2 mg)     2 boda
c) sa visokom dozom nikotina (1.3 mg i više)     3 boda

3. Koliko često inhalirate dim od cigareta ?
a) nikada     0 bodova
b) ponekada     1 bod
c) uvek     2 boda

4. Ujutro nakon buđenja posle koliko vremena zapalite prvu cigaretu ?
a) posle manje od 5 minuta     3 boda
b) u periodu od 6 – 30 minuta     2 boda
c) u periodu od 31 – 60 minuta     1 bod

5. Da li više pušite u prva dva sata dana u odnosu na ostali deo dana ?
a ) ne     0 bodova
b) da     1 bod
6. Koje cigarete bi se najteže odrekli ?
a) prve jutarnje cigarete     1 bod
b) bilo koje druge sem jutarnje     0 bodova
0 bodova

7. Da li Vam je teško da budete na mestima u kojima je zabranjeno pušenje (pr.javni objekti, avioni , na poslu ) ?
a) ne     1 bod
b) da     0 bodova
8. Da li pušite kada ste bolesni i kada zbog bolesti ležite u krevetu čitav dan?
a) ne     o bodova
b) da     1 bod
Ukoliko imate:
7 bodova i više = visoki stepen nikotinske zavisnosti
4 - 6 bodova = srednji stepen nikotinske zavisnosti
0 - 3 boda = niži stepen nikotinske zavisnosti

 
Formular za besplatnu konsultaciju
Popunite formular, pošaljite, odgovorićemo za 24h
Ime i prezime:
Email:
Telefon:
Vrsta problema:
Obavezno polje
Upisati koliko je 2 + 2 =?
Pitanja: